Програма конференції

1-2 березня 2018 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2018 рік ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Сімнадцяті Данилевські читання).
У роботі конференції взяли участь 324 особи, серед них представники 8 областей України та м. Києва, а також Російської Федерації, Лівану та Марокко. Окрім фахівців з клінічної та експериментальної ендокринології, учасниками конференції були також лікарі інших спеціальностей. Склад доповідачів включав представників науково-дослідних та науково-педагогічних закладів Харкова (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківський національний медичний університет МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності, обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, Харківська міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О.О. Шалімова, Харківський міський центр «Діабетична ступня»); м. Києва (ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України); а також Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», Івано-Франківського національного медичного університету.

Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», чл.-кор. НАМН України, професор Ю. І. Караченцев, проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В. В. М’ясоєдов, заступник начальника Управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації, начальник відділу з медичної діяльності Г. М. Сіроштан, заступник директора, начальник Управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради О. О. Головіна, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», д. мед .н., професор, Заслужений лікар України Н. О. Кравчун.

Виступаючі відзначили, що важливість проведення Данилевських читань обґрунтована крайньою необхідністю обговорення новітніх досягнень в галузі клінічної та експериментальної ендокринології для якнайшвидшого впровадження сучасних технологій в клінічну практику. Такий формат конференції, що стала вже традиційною, представляє інтерес не тільки для фахівців-ендокринологів, а й для лікарів інших спеціальностей. Вказане підтверджується активною з року в рік участю в роботі конференції представників медично-наукової спільноти України та фахівців з-за кордону.
Програму конференції склали 52 доповіді (34 усних та 18 постерних), у т. ч. 24 – з проблем діабетології, 7 – тиреоїдології, 8 – ожиріння, 13 – з іншої ендокринної патології. 
Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою фармацевтичних фірм. За матеріалами конференції видано збірку тез.

Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та врученням дипломів та грошових премій від ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових робіт.
Першу премію та медаль лауреата Сімнадцятих Данилевських читань присудили к. мед. н. К. В. Місюрі (м. Харків) за доповідь «Медичні та соціальні аспекти ожиріння». 
Другу премію присудили к. мед. н. В. Ю. Прокопюку та співавт. (м. Харків) за доповідь «Вплив кріоконсервованих мезенхімально стромальних клітин та експлантів плаценти на ізольовані тканини та in vitro клітини жіночої репродуктивної системи» Дві третіх премії присудили к. мед. н. В. М. Кирику (м. Київ) за доповідь «Клітинні технології в лікуванні захворювань серцево-судинної системи» та д. мед. н., проф. Л. Ю. Сергієнко (м. Харків) та співавт. за доповідь «Трансплацентарний вплив ендокринних дизрапторів на фетоплацентарний комплекс, сомато-статевий розвиток та морфофункціональні характеристики щитоподібних залоз нащадків».

Премії за постерні доповіді отримали Н. А. Лопіна (м. Харків) «Методика вимірювання і значення каротидно-феморальної швидкості поширення пульсової хвилі в прогнозуванні атеросклеротичного ураження коронарних судин залежно від наявності цукрового діабету 2 типу» та С. М. Коваль (м. Харків) та співавт. «Одиночний поліморфізм Т344С гену альдостерон-синтази CYP11B2 та його взаємозв’язки з особливостями хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння». Учасникам конференції видано 307 сертифікатів. 

Звіт конференції