Програма конференції

5-6 квітня 2018 р., згідно «Реєстру проведення конгресів, з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2018 рік» МОЗ та НАМН України, в м. Харкові ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (ДУ «ІПЕП») проведено науково-практичну конференцію (семінар-нараду) «Стан ендокринологічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення» для головних позаштатних спеціалістів (експертів) з ендокринології 9 областей України, що закріплені по курації за ДУ «ІПЕП».

В роботі семінару-наради взяли участь від ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»: директор чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.І. Караченцев, заступник директора з наукової роботи проф. Н.О. Кравчун, заступник директора з науково-організаційної роботи доц. О.В. Козаков; наукові співробітники лабораторії епідеміології ендокринних захворювань та організації спеціалізованої допомоги, куратори областей; заступник начальника лікувально- організаційного управління НАМН України, д.мед.н., Заслужений діяч науки і техніки України О.О. Петриченко; головні позаштатні спеціалісти (експерти) з ендокринології ДОЗ Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської та Херсонської областей; головні позаштатні спеціалісти (експерти) з ендокринології УОЗ Миколаївської, Сумської областей. Всього – 51 учасника.

Програма науково-практичної конференції включала звіти за 2017 рік обласних позаштатних ендокринологів 9 областей України, рецензії на звіти спеціалістів – кураторів співробітників Інституту, загальну оцінку стану ендокринологічної служби в підпорядкованих Інституту регіонах заступником директора з наукової роботи ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» проф. Н. О. Кравчун; обговорення виступів за участю директора ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України», віце-президента Асоціації ендокринологів України, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Ю. І. Караченцева та заступника начальника лікувально-організаційного управління НАМН України, д.мед.н., Заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Петриченка.

В ході обговорення звітів обласних ендокринологів розглянуті проблемні питання ендокринологічної служби та можливі шляхи їх вирішення. 
Учасникам конференції була представлена інформація щодо особливостей фармакологічного ринку в Україні, новітні технології для лікування ендокринних хворих від провідних профільних наукових установ.
За результатами обговорення учасники конференції прийняли резолюцію.

Звіт конференції